Algoritmer

4 räknesätten algoritmer
MultiplikationDivision

Subtraktion

Addition

Multiplikation
Multiplikation med växling

Multiplikation ggr där det slutar på 0


Med decimaltal
Division

Kort division

Division med decimaler


Multiplikation med decimaler


Multiplicerat och dividerat med tal med 0
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar