onsdag 9 september 2015

Matematik hjälper


Under flikarna hittar du olika filmer som en hjälp i matematiken


Elevfilmer
Kortdivision

Kortdivision med decimaler

Multiplikationsuppställning