onsdag 9 september 2015

Matematik hjälper


Under flikarna hittar du olika filmer som en hjälp i matematiken.


Grunden i matematiken är talsystemet och dess uppbyggnad. Det är viktigt att ha koll på positionerna.